Zyla odprowadzajaca krew z konczyny tylnej jest – z. biodrowa zewnetrzna

Ze względu na to, że odcinki końcowe obu żż. czczych znajdują się w obrębie klatki piersiowej podlegają one wpływowi ciśnienia ujemnego, powstającego tam w czasie ruchów. wdechowych. W ten sposób tworzy się mechanizm ssący, umożliwiający odpływ krwi z żż. czczych do serca, wykazujących w swym wnętrzu znaczne zwolnienie szybkości przepływu nurtu krwi. Każda z – żył biodrowych wspólnych (yv. iliacae comm. ) jest zlewiskiem krwi, pochodzącej z kończyny tylnej oraz z trzew jamy miednicznej. Żyłą odprowadzającą krew z kończyny tylnej jest-; – ż. biodrowa zewn. (v. iliaoa = natomiast żbiornikiem krwi z trzew miedniczych jest – ż. podbrzuszna (v. hypogastrica). [więcej w: wellderm wrocław, telefon zaufania hiv, usg tarczycy bydgoszcz ]