Zyla krezkowa tylna

Żyła krezkowa tylna (v, mesenterica poet. ) zbiera krew z końcowego odcinka okrężnicy oraz z odbytnicy. Ż. krezkowa przednia(r. mesenterica ant. ) jest miejscem ujścia – ż ż. jelitowych (YY. intestinales) oraz – ż• ż. okrężniczych (YV. oolicae), odprowadzających krew z odcinka początkowego okrężnicy. Przeznaczenie pozostałych żył dopływowych, zresztą niewielkich, wypływa z ich nazw. Ogół żż. ośrodkowych tworzy ostatecznie – ż z. wątrobie (vv. hepaticaej, uchodzące do ż. czczej tylnej. Żyła wrotna jest szczególnie ciekawa ż tego względu, że powstawszy z sieci włoskowatej przewodu pokarmowego i śledziony kapilaryzuje się ponownie w obrębie wątroby. Pod względem hemodynamicznym jest to układ niezwykle niekorzystny, czym tłumaczą się częste zaburzenia w krwiobiegu w zakresie żył dopływowych ż. wrotnej. W stosunku do wątroby ż. wrotna jest naczyniem czynnościowym w tym samym stopniu, jak t. wątrobna jest jej naczyniem żywicielskim. [więcej w: szyszynka dmt, komórki merkla, nebinad ]