zespól gruczolów chlonnych rejonowych

Tak więc z całego ciała, a zwłaszcza z przewodu pokarmowego, spływa bezustannie prąd chłonki znajdując ujście w układzie żylnym. Ilość w ten sposób ściekającej z tkanek chłonki nie jest mała, obliczono bowiem, że wynosi ona u człowieka około dwóch litrów na dobę. Lwia część tej ilości przypada na układ chłonny przewodu pokarmowego, stanowiącego drogi, którymi wchłonięte przez nabłonek jelitowy tłuszcze dostają się do krwiobiegu ogólnego. Ujęcie opisowe ogółu naczyń chłonnych ustroju jest niezmiernie trudne, zadowolimy się przeto podziałem ich na dwa zasadnicze zespoły: – naczynia chłonne powierzchowne(vasa f:ymphatica superfic. ) i naczynia chłonne głębokie (rasa f:ymphatica prof. ). Pierwsze z nich zbierają chłonkę ze skóry i z tkanki łącznej podskórnej, drugie zaś ze wszystkich bez wyjątku narządów, umieszczonych głębiej. Tak więc każdy narząd posiada własne naczynia chłonne, które zanim ujdą do przewodu chłonnego prawego przechodzą przez odpowiedni zespół gruczołów chłonnych rejonowych. [więcej w: multiclinic lekarze, telefon zaufania hiv, nebinad ]