Zatoki chlonne

Te przestrzenie międzykomórkowe odgrywają szczególną rolę w tkankach pozbawionych naczyń krwionośnych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim naskórek oraz rogówkę oka. b) – Przestrzenie okołonerwowe (s patia perineuralia), otaczające pnie nerwowe. c) – Zatoki chłonne kosmkowe(sinus tymphatici), znajdujące się w kosmkach jelitowych . d) – Jamy chłonne (cara ornplica) stanowią obszerne przestrzenie, wysłane śródbłonkiem i zaliczane często do tzw. – jam surowiczych. Są to: jama osierdzia, jama opłucna i jama otrzewna, jamy stawowe i jamy maziowe, komory mózgowe oraz przewód ośrodkowy rdzenia, przestrzenie podpajęczynówkowe układu nerwowego ośrodkowego, przestrzenie perilimfatyczne i endolimfatyczne ucha wewnętrznego i wreszcie komory oczne. Naczynia chłonne(rasa lymphatica) rozpoczynają się w wymienionych przestrzeniach-naczyniami włoskowatymi chłonnymi (rasa capillaria lymphatica). Posiadają one ścianę utworzoną przez śródbłonek, mają większą średnicę aniżeli naczynia włoskowate krwionośne i wreszcie wykazują niezwykłą dążność do tworzenia licznych zespoleń, przybierających postać, np. w skórze, tzw. – sieci chłonnych(retia lymphatica) . [więcej w: dieta dukana faza 1 produkty, paradygmaty zdrowia, telefon zaufania hiv ]