UKLAD NACZYNIOWY CHLONNY

UKŁAD NACZYNIOWY CHŁONNY Układ naczyniowy chłonny służy do odprowadzania – chłonki z wszelkich przestrzeni chłonnych do wnętrza układu żylnego, a w szczególności do żyły czczej przedniej, w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia do niej pnia dwujarzmowego. W ten sposób układ chłonny, szeroko rozpowszechniony wśród wszystkich kręgowców, może być uważany za pewnego rodzaju uzupełnienie układu żylnego. Z powyższego określenia bynajmniej nie wynika, byśmy już obecnie mogli mieć wyraźny pogląd na istotę układu chłonnego. W rzeczywistości pomimo licznych prac z tego zakresu, w których udział anatomów polskich (H. Hoyer i jego uczniowie) zaznacza się wybitnie, układ chłonny stanowi jeden z tych działów anatomii kręgowców, który może w przyszłości okazać wiele niespodzianek. W rozbiorze układu chłonnego należy uwzględnić następujące sprawy: istotę chłonki, charakter przestrzeni chłonnych, budowę naczyń chłonnych i wreszcie topografię gruczołów chłonnych. Chłonka(chylus) stanowi przesącz krwi, uzupełniony wydzielinami tkankowymi i limfocytami gruczołów chłonnych. [hasła pokrewne: stosunek albumin do globulin, kwasowa erozja szkliwa, choroby somatyczne rodzaje ]