Tetnice sródstopowe podeszwowe

Podczas gdy u Canidae, Suidae i Boridae prymat dzierży niepodzielnie t. dostopowa, to u Hominidae takim pierwszeństwem odznacza się t. piszczelowa tylna, a u Equidae sieć podeszwową stopy tworzą t. piszczelowa przednia i tylna. W ten zatem, czy też w inny sposób powstają w przestrzeniach międzykostnych śródstopia – t t. śródstopowe grzbietowe (a. metatarseae dors. ) oraz – t t. śródstopowe podeszwowe (aa. metatarseae plant. ), które, łącząc się w części dolnej śródstopia, dają początek – t t. palcowym wspólnym (aa. digit. comm. ), Każda z tt. palcowych wspólnych. dzieli się u podstaw palców na dwie – t t. palcowe (aa. digitales}, unaczyniające powierzchnie boczne odpowiednich palców. [przypisy: paradygmaty zdrowia, telefon zaufania hiv, półpasiec icd 10 ]