Tetnica maciczna srednia

Zaraz po urodzeniu się ssaka t. pępkowa ulega uwstecznieniu, przeistaczając się na większym obszarze w – więzadło pępkowe boczne (lig. umbilicale lat. ), ciągnące się od pęcherza moczowego do pępka. Od części nie podlegającej uwstecznieniu odchodzą gałęzie następujące: a) – T. nasieniowodowa (a. defereraialis), występująca jedynie u samców, dołącza się do nasieniowodu (ductus deferene), unaczyniając jego ściany, a ponadto, zespalając się z t. nasienną wewn. (a. spermatica int. ), bierze udział, choć w stopniu nieznacznym, w odżywianiu jądra i najądrza 1). b)-T. maciczna średnia (a. utelina media) stanowi u samic odpowiednik t. nasieniowodowej samców. [patrz też: paradygmaty zdrowia, neomedica poznań, rezonans magnetyczny suwałki ]