TEORIE ANAFILAKSJI

TEORIE ANAFILAKSJI W mechanizmie powstawania anafilaksji należy rozpatrzeć dwie teorie, mianowicie teorię humoralną i teorię komórkową (celularną). 1. Teoria humoralna . Zwolennicy teorii humoralnej twierdzą, że wstrząs anafilaktyczny powstaje dzięki zmianom zachodzącym we krwi. Przedstawicielem teorii humoralnej jest Friedberger. Zasadą teorii Friedbergera jest to, że przy uczuleniu, to jest po wprowadzeniu pierwszej dawki antygenu powstają przeciwciała na dany antyge które krążą we krwi. Druga dawka antygenu powoduje połączenie się antygenu z przeciwciałami i wiązanie dopełniacza znajdującego się w każdej krwi. Wskutek tego powstają pośrednie produkty rozpadu białka (polipeptydy), wśród których najbardziej trujące jest ciało, nazwane ansfilatoksyną. Anafilatoksyna powoduje wstrząs anafilaktyczny. Anafilatoksyna powstaje nie tylko w ustroju, ale także poza nim. Jeżeli zmieszać antygen z jego przeciwciałem i odwirować, a do osadu dodać normalnej surowicy, to po powtórnym odwirowaniu w części płynnej takiej mieszaniny znajdzie się anafilatoksyna, Wstrzyknięcie bowiem tej płynnej części normalnym świnkom morskim wywołuje wstrząs anafilaktyczny, po którym świnka morska jest już niewrażliwa na anafilatoksynę. [przypisy: dieta dukana faza 1 produkty, półpasiec icd 10, neomedica poznań ]