stosunek albumin do globulin

U świnek morskich i u królików nie można zapobiec wstrząsowi przez usunięcie wątroby, gdyż u nich mechanizm wstrząsowy jest związany innym narządem, mianowicie płucami. Jednak i u tych zwierząt tak jak u psa wątroba wykazuje wiele zmian. Wątroba ulega przyćmieniu miąższowemu oraz zwyrodnieniu tłuszczowemu, zarówno samego miąższu jak i śródbłonka naczyń włosowatych, i mogą powstać nawet martwice. Jeżeli nawet nie dojdzie do takich zmian lub są one tylko słabo zaznaczone, to czynnościowe zmiany wątroby wywołują rozmaite zaburzenia we krwi, jak nagromadzenie się azotu resztkowego, zmianę stosunku albumin do globulin, zmniejszenie się włóknikorodnej substancji i niemożność syntezy mocznika. Poza tym wątroba uczulonych zwierząt zawiera więcej autolitycznych enzymów, c7; wskazywałoby na komórkowe pochodzenie anafilaksji . Continue reading „stosunek albumin do globulin”

ANTYANAFILAKSJA

ANTYANAFILAKSJA wprowadzenie dużych dawek antygenu nie wywołuje objawów . Ten stan nazywamy antyanafilaksją. Najszybciej odczulenie tak małymi dawkami powstaje- po powtórnym wstrzyknięciu antygenu do krwi, bo prawie natychmiast. Po 2 – godzinach uzyskujemy odczulenie po wprowadzeniu małych dawekantygenu dootrzewnowo i po 4 godzinach po wprowadzeniu podskórnym. W ten sposób odczulona świnka morska znosi później bez szkody nawet kilkaset śmiertelnych dawek antygenu. Continue reading „ANTYANAFILAKSJA”

Zyla odprowadzajaca krew z konczyny tylnej jest – z. biodrowa zewnetrzna

Ze względu na to, że odcinki końcowe obu żż. czczych znajdują się w obrębie klatki piersiowej podlegają one wpływowi ciśnienia ujemnego, powstającego tam w czasie ruchów. wdechowych. W ten sposób tworzy się mechanizm ssący, umożliwiający odpływ krwi z żż. czczych do serca, wykazujących w swym wnętrzu znaczne zwolnienie szybkości przepływu nurtu krwi. Continue reading „Zyla odprowadzajaca krew z konczyny tylnej jest – z. biodrowa zewnetrzna”

Przewód piersiowy

Przewód piersiowy(ductus thoracicus) jest kolektorem chłonki trzew jamy piersiowej, brzusznej i miednicznej, kończyn tylnych, lewej połowy głowy i szyi i wreszcie kończyny przedniej lewej. Rozpoczyna się on workowatym rozszerzeniem zbiornikiem chłonnym (cysterna chyli), umieszczonym w okolicy pierwszych kręgów lędźwiowych, na prawo od aorty, między filarami lędźwiowymi przepony. Stąd przewód piersiowy podąża ku przodowi, do wnętrza klatki piersiowej, gdzie układa się po stronie prawej ż. czczej tylnej i wreszcie po dojściu do wpustu klatki piersiowej tworzy łuk, wciskający się między tchawicę i t. podobojczykową lewą, by ujść do ż. Continue reading „Przewód piersiowy”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa

Rozregulowana sygnalizacja hedgehog jest kluczową nieprawidłowością molekularną leżącą u podstaw raka podstawnokomórkowego. Wismodegib jest nowym podawanym doustnie inhibitorem ścieżki hedgehog, który wywołuje obiektywne reakcje w miejscowo zaawansowanym raku podstawnokomórkowym z przerzutami. Metody
Zbadaliśmy skuteczność wismodegibu przeciwko komórkom podstawnokomórkowym raka w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym w trzech klinikach od września 2009 r. Do stycznia 2011 r. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków

Istnieją ograniczone dane porównujące ablację cewnika o częstotliwości radiowej z leczeniem antyarytmicznym jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków. Metody
Losowo przypisaliśmy 294 pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków i brak historii stosowania leków przeciwarytmicznych do początkowej strategii leczenia ablacji cewnika o częstotliwości radiowej (146 pacjentów) lub terapii lekami przeciwarytmicznymi klasy IC lub klasy III (148 pacjentów). Kontynuacja obejmowała 7-dniowe nagranie Holtera z 3, 6, 12, 18 i 24 miesiącami. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były kumulacyjne i związane z wizytą obciążenia związane z migotaniem przedsionków (tj. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 8

Zgodnie z najnowszymi badaniami, bezołowiowe wszczepialne monitory kardiologiczne mogą dokładnie wykrywać epizody migotania przedsionków przez znacznie dłuższe okresy obserwacji niż długoterminowe zapisy EKG.20 Jednak urządzenia do implantacji nie były dostępne po uruchomieniu badania, a nawet te urządzenia nie są w stanie wykryć bardzo krótkiego czasu. epizody migotania przedsionków. Należy odnotować wiele ograniczeń naszego badania. Eliminacja aktywności elektrycznej o wysokiej częstotliwości z amplitudą przekraczającą 0,2 mV wewnątrz okrążonych obszarów wokół żył płucnych została wykorzystana jako punkt końcowy ablacji. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 8”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 cd

Nasza definicja przypadku była reumatyczną chorobą serca zidentyfikowaną przez klinicystę, z potwierdzeniem echokardiograficznym lub bez, wymagająca profilaktyki antybiotykowej lub leczenia medycznego lub chirurgicznego. 21 Wykluczyliśmy badania, które opisały jedynie wyniki badań echokardiograficznych bez potwierdzenia klinicznego lub specjalistycznej interpretacji. Nie używaliśmy oszacowań częstości występowania reumatycznych chorób serca (tj. Niewielkich odchyleń ujawnionych w echokardiografii, które mogłyby odzwierciedlać normalne zmiany w budowie zastawki aortalnej lub mitralnej) .22 Ryc. 1. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 cd”