UKLAD NACZYNIOWY WLOSKOWATY

UKŁAD NACZYNIOWY WŁOSKOWATY B. Układ włoskowaty. Jak już była mowa powyżej, ostatecznym przeznaczeniem i celem układu tętniczego jest utworzenie – sieci włoskowatej (re te capiilare), przenikającej wszystkie tkanki. Niezwykle cienka ścianka – naczyń włoskowatych (rasa, capillaria) jest utworzona przez spłaszczony –śródbłonek (endothelium), na którym widnieją od zewnątrz kurczliwe – komórki Rougeta albo – pericyty, mogące wpływać na wielkość średnicy naczynia, a nawet zupełnie zamykać jego światło. Cienka ścianka naczynia włoskowatego jest miejscem filtracji, osmozy i dyfuzji, jakie ustawicznie się odbywają między krwią i środowiskiem międzykomórkowym tkanek . Continue reading „UKLAD NACZYNIOWY WLOSKOWATY”

Zyla sercowa wielka

Żyła sercowa wielka (Y. cordis magna) zbiera krew głównie ze ścian komory lewej. Rozpoczyna się ona – gałęzią zstępującą(ram. us descendene) w pobliżu wierzchołka serca, po czym ciągnie się wzdłuż rowka podłużnego brzusznego, przechodząc na poziomie rowka wieńcowego w – gałąź okalającą( ramus circumflexue), która, zagiąwszy się o lewą krawędź serca, przedostaje się na powierzchnię grzbietową serca. W rowku wieńcowym gałąź zstępująca otrzymuje gałąź dopływową – ż. Continue reading „Zyla sercowa wielka”

Zyla odprowadzajaca krew z konczyny tylnej jest – z. biodrowa zewnetrzna

Ze względu na to, że odcinki końcowe obu żż. czczych znajdują się w obrębie klatki piersiowej podlegają one wpływowi ciśnienia ujemnego, powstającego tam w czasie ruchów. wdechowych. W ten sposób tworzy się mechanizm ssący, umożliwiający odpływ krwi z żż. czczych do serca, wykazujących w swym wnętrzu znaczne zwolnienie szybkości przepływu nurtu krwi. Continue reading „Zyla odprowadzajaca krew z konczyny tylnej jest – z. biodrowa zewnetrzna”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 2

Obecnie żadna terapia farmakologiczna nie jest konsekwentnie skuteczna w przypadku raka podstawnokomórkowego, a jakość życia pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym jest znacznie zmniejszona przez potrzebę częstych, powtarzalnych, bliznych zabiegów chirurgicznych. Vismodegib (Erivedge, Genentech-Curis) jest układowym inhibitorem szlaku sygnalizacji hedgehog o małym ciężarze cząsteczkowym, zatwierdzonym przez Administrację Żywności i Leków w styczniu 2012 roku w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka podstawnokomórkowego.9 Skuteczność leku przeciwko rakowi podstawnokomórkowemu, wraz z niską częstością występowania poważnych działań niepożądanych, sugerował, że wismodegib może być odpowiedni dla pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym, których duża liczba raków podstawnokomórkowych stanowi znaczne obciążenie fizyczne i psychiczne . W związku z tym przetestowaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo wismodegibu przeciwko komórkom podstawnokomórkowym raka u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym. Poniżej przedstawiamy wyniki planowanej wstępnej analizy naszego badania fazy 2. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 2”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 2

Komitet sterujący zaprojektował próbę, zebrał i przeanalizował dane oraz podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Pierwszy autor opracował manuskrypt, a wszyscy autorzy przyczynili się do jego zmiany. Sponsorzy nie mieli wpływu na treść rękopisu. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za wierność tego raportu w protokole próbnym, który jest dostępny pod adresem. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 2”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 8

Działania niepożądane były podobne do tych zgłaszanych w badaniach klinicznych fazy 19 i fazie 212 wismodegibu i innych inhibitorów hedgehog (LDE225), sugerujących, że zdarzenia są spowodowane specyficznym dla klasy hamowaniem ścieżki sygnałowej hedgehog. W przeciwieństwie do wismodegibu, stosowanie miejscowego LDE225 nie powodowało utraty smaku i skurczów mięśni po 4 tygodniach leczenia. Nasze wyniki ilustrują potencjał wykorzystania molekularnie ukierunkowanych leków do chemoprewencji raka. Nie można spodziewać się, że wysoki wskaźnik przerwania stosowania leku ze względu na działania niepożądane zostanie złagodzony przez zmianę struktury chemicznej, ponieważ wydaje się, że efekty toksyczne są związane z hamowaniem docelowego działania leku, a nie efektami niedozwolonymi. Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 8”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad

Ogółem wykorzystano 10 049 istotnych rocznie danych rejestracyjnych ze 132 krajów. Zgony przypisane do źle zdefiniowanych lub niespecyficznych przyczyn (np. Choroba serca, nieokreślona [kod ICD-10 I51.9]) lub przyczyny pośrednie (tj. Przyczyny, takie jak niewydolność serca [kod ICD-10 I50], które nie są chorobą podstawową, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń prowadzących do śmierci) zostały ponownie przypisane do zaakceptowanych przyczyn śmierci, w tym reumatycznych chorób serca, z wykorzystaniem algorytmów opracowanych dla GBD 2015.20. Przeprowadziliśmy analizę wrażliwości, w której oceniliśmy niepewność w przeniesienie do reumatycznej choroby serca z powodu zgonów pierwotnie zakodowanych z powodu niewydolności lewej komory serca, kod ICD-10 najczęściej został przeniesiony do reumatologicznej choroby serca. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad”