W tym przypadku stoja jej na drodze trzy kolejne sieci wloskowate

W tym przypadku stoją jej na drodze trzy kolejne sieci włoskowate: sieć włoskowata przewodu pokarmowego lub śledziony, sieć włoskowata wątroby i wreszcie sieć włoskowata płucna. Czas całkowitego obiegu krwi od komory lewej do przedsionka lewego serca obejmuje przeciętnie okres odpowiadający 27 systolom serca. Stanowi to u człowieka około 23 sekund. Szybkość zatem przepływu krwi jest znaczna, szybkość jednak. krwiobiegu w sieci włoskowatej jest mała, wynosi bowiem zaledwie 0,5 mm na sekundę, tj. Continue reading „W tym przypadku stoja jej na drodze trzy kolejne sieci wloskowate”

naczynia chlonne

W miarę zwiększania się średnicy, powstaje wokół ściany śródbłonkowej perithelium, składające się z włókien klejodalnych, włókien sprężystych i nielicznych miocytów gładkich. Dzięki obecności miocytów, naczynia chłonne mogą się kurczyć rytmicznie, przejawiając ruchomość typu robaczkowatego. Jest to o tyle ważne, że u ssaków układ chłonny jest pozbawiony silników w postaci serc chłonnych, w które obfitują Urodela, a chłonka przemieszcza się w kierunku układu żylnego dzięki i wskutek skurczów przyległych mięśni. Celem zapobieżenia niewłaściwemu kierunkowi chłonki, wzdłuż naczyń chłonnych są gęsto rozsiane kieszonkowate, parzyste – zastawki chłonne (valrulae lymphaticae), przypominające zastawki żylne. Na drodze do układu żylnego chłonka, powstała w tkankach, musi ulec filtracji przez gruczoły chłonne (lymphoglandulae), o których budowie była mowa w innym miejscu . Continue reading „naczynia chlonne”

gruczoly chlonne

Znajomość rozmieszczenia tych gruczołów jest niezmiernie ważna dla każdego lekarza, gdyż dzięki niej jest on w stanie umiejscowić punkt podległy zakażeniu. Zarówno skład ilościowy poszczególnych zespołów gruczołów chłonnych, jak i ich wielkość wykazują znaczną zmienność u różnych ssaków. Naogół da się powiedzieć, że największe gruczoły chłonne występują u Boridae, a najmniejsze u Equidae, przy czym stosunki ilościowe przedstawiają się wprost odwrotnie. U osobników młodych gruczoły chłonne są stosunkowo większe aniżeli w stanie dorosłym. Większość gruczołów waha się w szerokich granicach od 2 mm do 200 mm (), przy czym górne granice są charakterystyczne dla Bovidae. Continue reading „gruczoly chlonne”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 5

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS, wersja 19 (IBM); Oprogramowanie BMDP, wydanie 8.1 (Rozwiązania statystyczne); i oprogramowanie Stata, wersja 11 (StataCorp). Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 5”

Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków

Leczenie donosową terapią wysokoprzepływową ma skuteczność podobną do skuteczności ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) przy stosowaniu jako wspomaganie poobrotowej noworodków. Nie udowodniono skuteczności leczenia wysokoprzepływowego jako podstawowego środka wspomagającego oddychanie u wcześniaków z niewydolnością oddechową. Metody
W tym międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym, w którym wzięło udział 564 przedwcześnie urodzonych (wiek ciążowy, . 28 tygodni 0 dni), wystąpił wczesny problem z oddychaniem, który nie został zastąpiony środkiem powierzchniowo czynnym w leczeniu donosowym, wysokoprzepływowym leczeniem lub donosowym CPAP. Pierwszorzędowym wynikiem była niewydolność leczenia w ciągu 72 godzin po randomizacji. Continue reading „Terapia noseal high-flow dla pierwotnego wsparcia oddechowego u wcześniaków”

Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca czesc 4

Dane kontrolne zostały ocenzurowane w momencie ostatniego kontaktu pacjenta z badaczem lub wycofania się z badania lub, jeśli pacjent przeszedł transplantację serca, w czasie operacji. Zastosowano modele logistyczno-regresyjne jedno- i wieloczynnikowe Cox, aby wygenerować współczynniki ryzyka. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dokonała przeglądu badania dwa razy w roku. Pierwotne szacunki, że 1450 pacjentów będą potrzebne do badania, było oparte na 2-letniej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych 19% w grupie kontrolnej, siła 80% do wykrycia zmniejszenia o 25% w tempie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie kontrolnej rytmu, okres naliczania wynoszący 2 lata, całkowity czas trwania badania wynoszący 4 lata, wskaźnik utraty do obserwacji po 2% rocznie oraz dwustronny poziom alfa wynoszący 0,05 .15 W wyniku przedłużonego okresu rekrutacji obliczenia wielkości próby zostały zrewidowane w 2005 r. Continue reading „Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca czesc 4”

Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1 ad

Ponieważ genotyp pacjenta HLA obejmował allel HLA-DOB1 * 0401, klony komórek T CD4 + celujące w epitop ograniczony do DPB1 * 0401 peptydu pochodzącego z NY-ESO-1 zostały wyizolowane z hodowli i rozwinięte w celu terapii komórkowej. In vitro, te klony reagowały na peptyd NY-ESO-1 przez wytwarzanie interleukiny-2 i interferonu-.. W ciągu 2 godzin pacjent otrzymał pojedynczą infuzję 3,3 x 109 klonalnych komórek T CD4 + na metr kwadratowy powierzchni ciała, w sumie 5 miliardów komórek T. Nie podawano kondycjonowania wstępnego ani interleukiny-2 po infuzji. Rycina 1. Continue reading „Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1 ad”

Prawda, kłamstwa i zdrowie publiczne: jak wpływa na nas konflikt nauki i polityki

Kompendium esejów Madelona Finkla na temat wpływu polityki, ideologii i chciwości na naukę i zdrowie publiczne obejmuje szeroki zakres tematów, od implantów piersi po suplementy diety. Eseje są bogate w perspektywy historyczne, ale czasami brakuje krytycznej oceny politycznych przyczyn nieudanej polityki zdrowia publicznego. Finkel wskazuje na wiele lekcji, które można wyciągnąć z negatywnych skutków ideologii i polityki dla zdrowia publicznego. Pisze, że przekonanie, że sprzyja wstrzemięźliwości w stosunku do antykoncepcji i bezpiecznych praktyk seksualnych stanowi podstawę nieudanych polityk zdrowia publicznego dotyczących antykoncepcji i zapobiegania przenoszeniu HIV. Finkel twierdzi również, że sprzeciw wobec stosowania szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, szczególnie w przypadku preteens, opiera się na założeniu, że szczepionki sprzyjają seksowi przedmałżeńskiemu. Continue reading „Prawda, kłamstwa i zdrowie publiczne: jak wpływa na nas konflikt nauki i polityki”