Gruczoly wewnetrznego wydzielania

Gruczoły wewnętrznego wydzielania Wpływ gruczołów wydzielania wewnętrznego na przebieg anafilaksji nie jest jeszcze dostatecznie ustalony. Usunięcie tarczycy zapobiega powstawaniu wstrząsu. Niekiedy tarczyca powiększa się w gorączce siennej jako sprawie alergicznej, usunięcie zaś przerosłej tarczycy prowadzi do wyleczenia uczulenia. Rola jej jest jednak niejasna. Również niejasna jest rola nadnerczy w zjawisku anafilaksji. Continue reading „Gruczoly wewnetrznego wydzielania”

Sciany zyl

Ze względu na niskie ciśnienie, panujące w układzie żylnym, spowodowane wyczerpaniem się siły pędnej serca w obrębie układu włoskowatego, celem zapobiegania . zastojowi krwi i, co gorzej, powrotowi jej w kierunku sieci włoskowatej, większość żył jest wyposażona w tzw. zastawki żylne(valrulae yenosae). Pod nazwą tą rozumiemy kieszonkowate fałdy śródbłonka, skierowane otworem w kierunku prądu krwi. Tego rodzaju budowa zastawek nie stawia przeszkód prawidłowemu kierunkowi prądu krwi, gdyby jednak krew napotykała na swej drodze na przeszkody i miała dążność do powrotu, to zastawki otwierają się, zamykając szczelnie światło naczynia. Continue reading „Sciany zyl”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 czesc 4

Narzędzie wykorzystuje model offsetu logarytmiczno-normalnego ze stałymi efektami dla cech badania (tj. Współczynników projektowych), które odbiegają od z góry określonego odniesienia i współzmiennych zależnych od lokalizacji (dochód i sumaryczna zmienna ekspozycji). Aby dokonać prognoz dla wszystkich krajów, dokonano oszacowań w kaskadzie analitycznej ze świata do 7 super-regionów, następnie do 21 regionów świata, a następnie do 195 krajów i terytoriów. Ta kaskada wykorzystała założenie, że bliskość geograficzna wpływa na wzorce chorobowości w reumatycznych chorobach serca. Informacje z wyższych poziomów w kaskadzie zostały wykorzystane jako wcześniejsze rozkłady na następnym poziomie. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 czesc 4”

Doual Rivaroxaban w leczeniu objawowej zatorowości płucnej

Wykazano, że ustalony schemat dawkowania rywaroksabanu, doustnego inhibitora czynnika Xa, jest tak samo skuteczny jak standardowa terapia przeciwzakrzepowa w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, bez konieczności monitorowania w laboratorium. Takie podejście może również uprościć leczenie zatorowości płucnej. Metody
W randomizowanym, opartym na zdarzeniach, opartym na zdarzeniach, badaniu bezinwazyjności obejmującym 4832 pacjentów z ostrą objawową zatorowością płucną z lub bez zakrzepicy żył głębokich porównywano rywaroksaban (15 mg dwa razy na dobę przez 3 tygodnie, a następnie 20 mg raz na dobę) w standardowej terapii enoksaparyną, a następnie dostosowanego dawkowania antagonisty witaminy K przez 3, 6 lub 12 miesięcy. Pierwszorzędowym wynikiem skuteczności była objawowa nawracająca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Continue reading „Doual Rivaroxaban w leczeniu objawowej zatorowości płucnej”

Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 6

W latach 1990-2015 częstość występowania standaryzacji wiekowej znacząco spadła w kilku regionach (rys. 4B). W 2015 r. Standaryzacja wiekowa utrzymywała się na najwy.szym poziomie w Oceanii, a następnie w środkowej Afryce subsaharyjskiej i Azji Południowej. W 2015 r. Continue reading „Globalny, regionalny i krajowy obrót w chorobie reumatycznej serca, 1990-2015 ad 6”

Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca ad

Dlatego przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie, aby przetestować hipotezę, że strategia kontroli rytmu zmniejszyłaby liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, w porównaniu ze strategią kontroli częstości, u pacjentów z migotaniem przedsionków i zastoinową niewydolnością serca. Metody
Projekt badania
Szczegóły tego protokołu zostały już wcześniej zgłoszone15. Badanie migotania przedsionków i zastoinowej niewydolności serca przeprowadzono w 123 ośrodkach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Europie i Izraelu. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku zatwierdziła badanie, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę. Rekrutacja rozpoczęła się w maju 2001 r. Continue reading „Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca ad”