Odczulenie antygenu bialkowym pozbawia uczulenia wszystkie komórki ustroju

Odczulenie antygenu białkowym pozbawia uczulenia wszystkie komórki ustroju; jak to wykazano na wyosobnionych narządach, Mianowicie narządy poddane działaniu bardzo małych dawek antygenu nie są później wrażliwe na dawki wstrząsowe tego samego antygenu. Prócz białka działają odczulająco lipidy, jak np. lecytyna, środki narkotyczne prócz morfiny, rozmaite zaś sole mogą spowodować odczulenie przez zmianę izotonii krwi. Działanie odczulające posiada również adrenalina i atropina, co wskazywałoby, że w powstawaniu wstrząsu anafilaktycznego- odgrywa dużą rolę układ nerwowy, autonomiczny. Naświetlanie promieniami rentgenowskimi zapobieganie wstrząsowi. Continue reading „Odczulenie antygenu bialkowym pozbawia uczulenia wszystkie komórki ustroju”

TEORIE ANAFILAKSJI

TEORIE ANAFILAKSJI W mechanizmie powstawania anafilaksji należy rozpatrzeć dwie teorie, mianowicie teorię humoralną i teorię komórkową (celularną). 1. Teoria humoralna . Zwolennicy teorii humoralnej twierdzą, że wstrząs anafilaktyczny powstaje dzięki zmianom zachodzącym we krwi. Przedstawicielem teorii humoralnej jest Friedberger. Continue reading „TEORIE ANAFILAKSJI”

Uklad tetniczy strony podeszwowej stopy

Układ tętniczy strony podeszwowej stopy u świni . Obydwie sieci cechuje wybitna dążność do tworzenia licznych zespoleń, ułatwiających swobodny dopływ krwi we wszelkich warunkach mechanicznego obciążenia stopy. Unaczyniają one tkanki stępu i śródstopia, a wreszcie ześrodkowują się w t t . palcowych właściwych(aa. digitales propriae), zaopatrujących odcinki najbardziej wystawione na ochłodzenie. Continue reading „Uklad tetniczy strony podeszwowej stopy”

Kazda z powyzszych zyl jest zaopatrzona w okreslona ilosc zastawek zylnych

Każda z powyższych żył jest zaopatrzona w określoną ilość zastawek żylnych, zapewniających prawidłowy kierunek krwi. Układ żyły czczej tylnej. Żyła czcza tylna(v. cara post. ) odprowadza krew z kończyn tylnych oraz z jamy brzusznej. Continue reading „Kazda z powyzszych zyl jest zaopatrzona w okreslona ilosc zastawek zylnych”

Gruczoly chlonne

Gruczoły chłonne, otrzymujące chłonkę z danego narządu, nazywamy – gruczołami rejonowymi. Każda więc okolica ciała posiada odpowiednie gruczoły chłonne (z wyjątkiem przestrzeni podpajęczynówkowej). Do wyjątków należą stosunki znalezione przez Baumau wielu ssaków udomowionych, kiedy to naczynia chłonne, zamiast zachować swą odrębność aż do żyły czczej przedniej, uchodzą wcześniej wprost do żył sąsiednich. Stosunek naczyń chłonnych do gruczołów rejonowych przedstawia się w ten sposób, iż naczynia te doprowadzają chłonkę do gruczołu – naczyniami doprowadzającymi (rasa afferentia), chłonka zaś wypływa ż gruczołu – naczyniami odprowadzającymi(rasa ejferentia). Ogół naczyń chłonnych zbiera się wreszcie w dwu wielkich naczyniach, którymi są: – przewód piersiowy oraz- pień chłonny prawy. Continue reading „Gruczoly chlonne”

Zatoki chlonne

Te przestrzenie międzykomórkowe odgrywają szczególną rolę w tkankach pozbawionych naczyń krwionośnych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim naskórek oraz rogówkę oka. b) – Przestrzenie okołonerwowe (s patia perineuralia), otaczające pnie nerwowe. c) – Zatoki chłonne kosmkowe(sinus tymphatici), znajdujące się w kosmkach jelitowych . d) – Jamy chłonne (cara ornplica) stanowią obszerne przestrzenie, wysłane śródbłonkiem i zaliczane często do tzw. Continue reading „Zatoki chlonne”

Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 3

Badanie pacjentów i leczenie
Wszyscy pacjenci otrzymali kliniczną diagnozę zespołu podstawnokomórkowego (ang. Basal-cell nevus syndrome) na podstawie co najmniej dwóch głównych kryteriów, i wszyscy mieli łącznie co najmniej 10 chirurgicznie kwalifikujących się nowotworów podstawnokomórkowych obecnych przy wejściu do badania lub usuniętych podczas poprzednich 2 lat. Pacjenci byli losowo przydzielani zgodnie z wygenerowaną komputerowo listą randomizacji i nie byli uwarstwiani na podstawie wcześniejszej stopy rozwoju raka podstawnokomórkowego.
Każdy pacjent otrzymał badany lek przez maksymalnie 18 miesięcy, aż do pojawienia się nietolerowanych efektów toksycznych lub klinicznego pogorszenia choroby (zdefiniowanego jako> 60 nowych chirurgicznie kwalifikujących się nowotworów podstawnokomórkowych lub podwojenia łącznej długości najdłuższej z istniejących lub nowych chirurgicznie raki komórkowe). Continue reading „Hamowanie ścieżki hedgehog u pacjentów z zespołem podstawnokomórkowym Nevusa AD 3”

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 3

Procedura ablacji była oparta na mapowaniu elektroanatomicznym (CARTO, Biosense Webster). Przezskórną ablację za pomocą cewnika o częstotliwości radiowej wykonywano otaczając lewą i prawostronną żyłę płuc cewnikiem o długości 3,5 mm z nawadnianą końcówką (NaviStar ThermoCool, Biosense Webster) lub cewnikiem z litym cackiem 8 mm (dla 15 procedur; NaviStar DS, Biosense Webster). Cewnik z irygacją (przepływ solanki, 17 ml na minutę) miał maksymalną moc 40 W, a cewnik z cewką stałą miał maksymalną moc 80 W; obie miały docelową temperaturę 55 ° C. Zmniejszono moc w lewym przedsionku tylnej ściany, aby uniknąć nadmiernego ogrzewania przełyku i innych sąsiednich struktur. Continue reading „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej jako terapia początkowa w napadowym migotaniu przedsionków AD 3”