Systematyczny rozbiór ukladu zylnego

Nie ulega wątpliwości, że to podobieństwo jest spowodowane analogicznymi warunkami hemodynamicznymi, panującymi w tych dwóch układach. Systematyczny rozbiór układu żylnego ograniczymy do wytycznych zasadniczych, albowiem w wielu okolicach ciała rozmieszczenie żył. wzoruje się na rozmieszczeniu bliźniaczych tętnic, z tym zastrzeżeniem że, jak wspomniałem wyżej, bardzo często jednej tętnicy towarzyszy nie jedna, lecz dwie żyły siostrzane. Cały układ żylny daje się podzielić na trzy naturalne układy wtórne, a mianowicie: – układ żylny serca, układ żyły czczej przedniej i układ żyły czczej tylnej. Układ żylny serca (venae cordis}. Krew ze ścian serca spływa do prawego przedsionka – ż. sercową wielką I ż. średnimi i najmniejszymi. [więcej w: nebinad, poligeny, krzysztof wanio ]