SIedziona

ŚIedziona Śledziona, poza zwiększeniem swojej objętości na początku wstrząsu a później zastojem krwi w zatokach i czasem wylewami krwawymi, nie wykazuje większych zmian. Według niektórych autorów wytwarza ona leukocyty, które rozpuszczają białka krwinki. Zmniejszenie się śledziony jest prawą wtórną i zależy raczej od opróżnienia się jej ze krwi w związku ze spadkiem ciśnienia krwionośnego. Ustrój broni się bowiem przed, nadmiernym spadkiem ciśnienia krwi, wobec czego doprowadza krew do układu krążenia przez opróżnianie swoich zbiorników krwi, do których między innymi należy śledziona. 9. Przewód pokarmowy Przewód pokarmowy wykazuje znaczne zmiany podczas wstrząsu anafilaktycznego. Cierpi tu przede wszystkim błona śluzowa żołądka i jelit i jej nabłonek oraz śródbłonek naczyń włosowatych. Występują wylewy krwawe do śluzówki i skurcze mięśni gładkich. Wchłanianie z jelit jest znacznie upośledzone, Przekrwienie błony śluzowej przewodu pokarmowego jest sprawą wtórną, spowodowaną porażeniem naczyń i gromadzeniem-się w nich krwi oraz skurczem żył wątrobowych, przez do odpływ krwi z naczyń jamy brzusznej jest utrudniony. [podobne: neomedica poznań, stosunek albumin do globulin, paradygmaty zdrowia ]