Sciany zyl

Ze względu na niskie ciśnienie, panujące w układzie żylnym, spowodowane wyczerpaniem się siły pędnej serca w obrębie układu włoskowatego, celem zapobiegania . zastojowi krwi i, co gorzej, powrotowi jej w kierunku sieci włoskowatej, większość żył jest wyposażona w tzw. zastawki żylne(valrulae yenosae). Pod nazwą tą rozumiemy kieszonkowate fałdy śródbłonka, skierowane otworem w kierunku prądu krwi. Tego rodzaju budowa zastawek nie stawia przeszkód prawidłowemu kierunkowi prądu krwi, gdyby jednak krew napotykała na swej drodze na przeszkody i miała dążność do powrotu, to zastawki otwierają się, zamykając szczelnie światło naczynia. Częstym zjawiskiem, cechującym układ żylny, jest dążność jego do tworzenia zespoleń naczyniowych, prowadzących do powstawania – sieci żylnych. Występują one znacznie częściej, aniżeli sieci tętnicze. Ażeby później nie powracać raz jeszcze do pewnych szczegółów budowy, zaznaczę już obecnie, że układ naczyń chłonnych wykazuje budowę, a poniekąd i stosunki topograficzne bardzo przypominające układ żylny. [przypisy: multiclinic lekarze, komórki merkla, eskulap białogard ]