Reforma systemu opieki zdrowotnej w Massachusetts – rozszerzenie zasięgu, eskalacja kosztów

Daleko idące reformy systemu opieki zdrowotnej wprowadzone w Massachusetts w kwietniu 2006 r. Są często wymieniane jako wzór dla innych państw.1 Po 2 latach dobrą wiadomością jest to, że nowe programy szybko się zwiększyły, liczba osób bez ubezpieczenia zdrowotnego została zmniejszona. znacznie zmniejszone, a ogólne wsparcie publiczne i polityczne pozostaje szerokie. Wstępne dane sugerują, że dostęp do opieki poprawił się, szczególnie wśród osób o niskich dochodach; odnotowano także redukcję wydatków na opiekę zdrowotną, problemy z opłacaniem rachunków za usługi medyczne i długi medyczne. 2 Od maja 2008 r. około 350 000 mieszkańców – 5,5% ludności stanu – było nowo ubezpieczonych (patrz wykres) . Około połowa z nich jest zarejestrowana w Commonwealth Care, subsydiowanym programie ubezpieczeniowym dla dorosłych, którzy nie mają dostępu do programów sponsorowanych przez pracodawcę, Medicare, Medicaid lub weteranów lub studentów i którzy zarabiają nie więcej niż 300% federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa. . Około jedna trzecia zakupiła prywatne ubezpieczenie lub objęła sponsoring pracodawcy, a reszta zapisała się na Medicaid. Około 72% z około 25 000 osób z nowymi indywidualnymi polisami wykupiło je za pośrednictwem Commonwealth Choice, niesubsydiowanej oferty prywatnych planów zdrowotnych zatwierdzonych przez Commonwealth Health Insurance Connector Authority, który zarządza wieloma aspektami reform. Ponadto połączono rynki ubezpieczeń indywidualnych i małych grup, znacznie zmniejszając koszty poszczególnych składek. Jednak nie wszystkie wiadomości są dobre. Być może 5% populacji państwa – dokładna liczba jest kwestią przypuszczeń i może być wyższa – jest wciąż nieubezpieczona, ciężar finansowy reform wzrasta, a wyzwania związane z utrzymaniem subsydiowanego programu pogorszyły spowolnienie gospodarcze. Cechy planów, które obniżają koszt składek, zwiększają także koszty ponoszone przez osoby sprawujące opiekę. Chociaż dorośli zgłaszali niższe poziomy potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, które pozostały niezaspokojone z powodu kosztów w jesieni 2007 r., Niż w roku poprzednim, osoby o niskich dochodach zgłaszały zwiększone trudności w uzyskaniu wizyt lub w znalezieniu lekarza lub innego usługodawcy, który by je widział.2 Państwo ostatecznie zdecydowało, że nie wszyscy mieszkańcy muszą rzeczywiście posiadać ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pierwotnym ustawodawstwem: zwolnienia są dostępne dla dorosłych, którzy zarabiają zbyt dużo, aby zapisać się do programu subsydiowanego ubezpieczenia, ale są uznani za niezdolnych do posiadania polityki na rynku prywatnym; inne mogą być zwolnione z powodów religijnych lub w przypadku zaistnienia nietypowych okoliczności finansowych. Gdyby więcej rezydentów kwalifikowało się do subsydiowanego ubezpieczenia, mniej kwalifikuje się do zwolnień ze względu na braki, ale takie podejście zwiększyłoby koszty nowych programów. Już teraz rejestracja w Commonwealth Care rośnie szybciej niż przewidywano. Roczne wydatki państwowe wyniosłyby 1,08 miliarda dolarów w roku podatkowym 2009, gdyby zapisano 255 000 mieszkańców, co stanowi wzrost o około 80 000 osób z obecnego numeru3. Jeśli 225 000 mieszkańców zgłosi, jak wcześniej sugerowano, wydatki wyniosą 869,4 miliona dolarów. Dla porównania, wydatki na Commonwealth Care wyniosły 132,9 miliona dolarów w roku podatkowym 2007 i przewidywane są na 647,4 miliona dolarów w roku podatkowym 2008
[więcej w: tętnica zasłonowa, kwasowa erozja szkliwa, wellderm wrocław ]