przechodzenie drobnych tetniczek w naczynia zylne

W tych punktach ciała, w których może łatwo zachodzić ochłodzenie, a więc np. w opuszkach palców, w płytce nosowo wargowej oraz w ogonie, stwierdzamy przechodzenie drobnych tętniczek w naczynia żylne bezpośrednio, bez współudziału sieci włoskowatej. Długość naczynia włoskowatego wynosi 0,5 – 1 mm, a jego średnica 8 – 10 . Dzięki działalności pericytów średnica naczyń włoskowatych podlega ustawicznym zmianom, zarówno in plus, jak i in minus. Stwierdzono, że opór, jaki napotyka poruszająca się ciecz w tak drobnych naczyniach, zależy od długości naczynia , od lepkości cieczy , a zwłaszcza od średnicy naczynia, mierzonego promieniem w potędze czwartej . Z powyższego wzoru wynika jasno, że nawet niezmiernie mała różnica w średnicy naczynia (r4) wpływa nader silnie na wielkość napotykanego oporu. Chociaż naczynia włoskowate są tak wąskie, że z trudem przeciskają się przez nie erytrocyty, niemniej jednak ogólna ich powierzchnia jest nieprawdopodobnie wielka. [więcej w: rezonans magnetyczny suwałki, stosunek albumin do globulin, badanie ige cena ]