Poligeny, przewidywanie ryzyka i ukierunkowane zapobieganie rakowi piersi ad 6

Na przykład, gdyby zidentyfikowano dwa kolejne zestawy siedmiu loci dających takie same względne ryzyko, kobiety w 95. percentylu miałyby względne ryzyko 1,91, a około 3,5% populacji znalazłoby się w kategorii umiarkowanego ryzyka NICE. Żadna z kobiet nie znalazłaby się jednak w kategorii wysokiego ryzyka zdefiniowanej przez NICE (tj. Ryzyko 8% pomiędzy 40 a 50 rokiem życia); rezonans magnetyczny (MRI) lub profilaktyczna ooforektomia lub mastektomia byłyby odpowiednie dla kobiet w tej kategorii. Nawet jeśli znane byłyby wszystkie loci podatności, 6 tylko 2% populacji znalazłoby się w tej kategorii. Jest więc prawdopodobne, że ta kategoria wysokiego ryzyka pozostanie ograniczona w znacznym stopniu do nosicieli mutacji BRCA1 i BRCA2. W praktyce prognozowanie ryzyka można poprawić, włączając informacje o czynnikach ryzyka lub innych markerach (np. Gęstość mammograficzna), ale klasyfikacja ryzyka za pomocą profilowania genetycznego może poprawić obecną klasyfikację. Dyskusja
Chociaż kliniczne stosowanie pojedynczych, powszechnych genów o niskiej penetracji jest ograniczone, niewielka liczba alleli podatności może odróżnić kobiety o wysokim ryzyku raka piersi od kobiet z niskim ryzykiem, szczególnie w kontekście programów badań przesiewowych populacji. Ponadto stratyfikacja kobiet w zależności od ryzyka genetycznego może poprawić skuteczność programów badań przesiewowych.
Przed rozwiązaniem tego potencjału należy odpowiedzieć na wiele pytań i pokonać bariery. Proste modele, które opisaliśmy, przyjmują kilka założeń, z których niektóre mogą nie być solidne. Na przykład założenie, że korzyść z mammograficznego badania przesiewowego dla indywidualnej kobiety jest jedynie funkcją bezwzględnego ryzyka, jest oczywiście uproszczeniem. Wrażliwość mammografii zmniejsza się u kobiet w wieku poniżej 50 lat, a prawdziwą korzyścią jest bardziej złożone interakcje między wiekiem a bezwzględnym ryzykiem. Ponadto złożoność zorientowanego na populację programu profilaktyki opartego na indywidualnym ryzyku może przeważyć nad marginalną poprawą wydajności. Wraz z identyfikacją większej liczby alleli ryzyka, nasza zdolność do przewidywania ryzyka ulegnie poprawie, a wzrost efektywności wzrośnie.
Gdyby możliwe było wdrożenie programu dla kobiet z genetycznym ryzykiem raka piersi, konieczne byłoby publiczne (i zawodowe) kształcenie, a nawet wtedy koncepcja mogłaby nie być akceptowalna. Jednak nowe i kosztowne formy badań przesiewowych lub badań przesiewowych z marginalnymi korzyściami klinicznymi dla danej kobiety mogą być możliwe tylko w podgrupach populacji wysokiego ryzyka. Badania przesiewowe w kierunku raka piersi za pomocą MRI mogą być skuteczniejsze niż mammografia, ale byłyby zbyt drogie, chyba że byłyby skierowane do pacjentów najbardziej zagrożonych.
Efektywne wykorzystanie profilowania genetycznego zależy od najlepszego dostępnego zestawu markerów. Najczęściej zgłaszane powiązania genetyczne były wynikami fałszywie dodatnimi i byłyby bezwartościowe dla prognozowania ryzyka.31 Dowody potwierdzające poparcie dla niektórych loci, które zostały ostatnio zidentyfikowane w badaniach na temat genów, takich jak te użyte w powyższych obliczeniach, są silne, ale nadal będą ważne jest oparcie profilowania na dokładnych oszacowaniach ryzyka związanego z tymi loci, pojedynczo lub w połączeniu.
Nasze zrozumienie genetycznej podatności na raka piersi i inne złożone choroby prawdopodobnie szybko się zmieni w ciągu następnej dekady Decydenci polityczni powinni zacząć zastanawiać się, w jaki sposób można wykorzystać tę wiedzę, aby poligeniczne podejście do zapobiegania chorobom stało się rzeczywistością.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Z Departamentów Onkologii (PDPP, BAJP) oraz Zdrowia Publicznego i Podstawowej Opieki (ACA, DFE), University of Cambridge; oraz Cancer Research UK, Cambridge Research Institute, Li Ka Shing Center (BAJP) – oba w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
Wyślij prośby o przedruk do Dr. Pharoah z Strangeways Research Laboratory, Worts Causeway, Cambridge CB1 8RN, United Kingdom lub at.
Materiał uzupełniający
[podobne: rezonans magnetyczny suwałki, choroby somatyczne rodzaje, komórki merkla ]