odprowadza krew z zatoki

Z ważniejszych gałęzi dopływowych wymienimy następujące: – ż. skroniowa głęboka(v. temporalis prof. ), – ż. policzkowa (v. buccinataria), – Ż. zębodołowa dolna (v. alreolarie inf. ), – Ż. grzbietowa języka(v. dorsalis linguae), – Ż. żwaczowa (v. masseterica) itd. Wnet po swym utworzeniu ż. szczękowa wewn. ciągnie się po powierzchni zewnętrznej przyusznicy, a otrzymawszy jeszcze kilka gałęzi dopływowych (np. v. auricularis magna) uchodzi do ż. jarzmowej. Ż. mózgowa brzuszna(v. cerebalis magna) odprowadza krew z zatoki pod- stawnej (sinus basilaris) opon mózgowych. Po przejściu przez otwór poszarpany zdąża ona w towarzystwie t. szYjnejwewn. (a. carotis int. ) ku tyłowi i dołowi, kończąc się wreszcie w ż. jarzmowej. – ż. potyliczna(P. occipitalis) powstaje w okolicy kręgu szczytowego z szeregu żył, zapewniających jej łączność z zatoką podstawną i ż. kręgową. [hasła pokrewne: rezonans magnetyczny suwałki, eskulap białogard, wellderm wrocław ]