szyszynka dmt

Uklad zylny zyly czczej przedniej

Układ żylny żyły czczej przedniej. Żyła czcza przednia (Y. cara ant. ) jest szerokim, lecz krótkim zbiornikiem żylnym, zbierającym krew z głowy, szyi, kończyn przednich i z klatki piersiowej. Powstaje ona u wejścia do klatki piersiowej z połączenia kilku żył. Tymi żyłam dopływowymi są: - ż. nieparzysta (Y. azygos), dwie (prawa i lewa) - ż ż. pachowe(11. axillares), dwie symetrycz...

luk koncowy

U Equidae obydwie tt. palcowe zespalają się wzajemnie w obrębie narządu kopytowego, tworząc znany nam już - łuk końcowy (arcus terminalis). Zachowanie się jego jest zupełnie analogiczne do tego, jakie występuje w kończynie przedniej. T. Podbrzuszna(a. hypogastrica) - T. Podbrzuszna (a. hypogastrica), zwana niekiedy - t. biodrową wewn. (a. iliaca int. ), jest drugą tętnicą pochodną odci...

Skuteczność szczepionki podjednostkowej Herpes Zoster dla dorosłych w wieku 70 lat lub starszych

Badanie obejmujące dorosłych w wieku 50 lat lub starszych (ZOE-50) wykazało, że szczepionka podjednostkowa herpes zoster (HZ / su) zawierająca rekombinowaną glikoproteinę E wirusa ospy wietrznej i półpaśca oraz układ adiuwantowy AS01B była związana z ryzykiem wystąpienia półpaśca, który był 97,2% mniej niż w przypadku placebo. Drugie badanie przeprowadzono równolegle na tych samych stanowiska...

szyszynka dmt

Pacjenci otrzymali dziennik, w którym zapisywali informacje na temat objawów arytmii i kontaktów z innymi podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną. Wyniki badań
Pierwszorzędowymi punktami końcowymi badania były: ciężar migotania przedsionków (zdefiniowany jako odsetek czasu w migotaniu przedsionków w każdym zapisie Holtera) i łączny ciężar migotania przedsionków (określony jako odset...

Najnowsze zdjęcia w galerii szyszynka dmt :Zespół hipereozynofilowy i Mepolizumab

Rothenberg i współpracownicy (wydanie z 20 marca) przedstawiają dane dotyczące stosowania mepolizumabu, przeciwciała monoklonalnego przeciwko interleukinie-5, w celu oszczędzania kortykosteroidów u pacjentów z zespołem hipereozynofilowym niezagrażającym życiu, którzy byli negatywni w stosunku do FIP1L1-PDGFRA. Chociaż dawka kortykosteroidu i liczba granulocytów kwasochłonnych były istotnie obniż...

Reforma systemu opieki zdrowotnej w Massachusetts - rozszerzenie zasięgu, eskalacja kosztów

Daleko idące reformy systemu opieki zdrowotnej wprowadzone w Massachusetts w kwietniu 2006 r. Są często wymieniane jako wzór dla innych państw.1 Po 2 latach dobrą wiadomością jest to, że nowe programy szybko się zwiększyły, liczba osób bez ubezpieczenia zdrowotnego została zmniejszona. znacznie zmniejszone, a ogólne wsparcie publiczne i polityczne pozostaje szerokie. Wstępne dane sugerują, że do...

Błąd w sztuce lekarskiej

Kontrowersje wokół nowoczesnego systemu zaniedbań medycznych trwają od czasu pierwszego kryzysu związanego z nadużyciami w 1975 r., Ale dopiero w ciągu ostatnich kilku lat badania empiryczne wygenerowały dane niezbędne do dokładnego zrozumienia działania systemu. Frank Sloan i Lindsey Chepke umieszczają te dane w obszernym obrazie tej książki i, w przeciwieństwie do wielu innych komentatorów, robi...