macica

Podczas gdy macica W stanie spoczynku posiada tętnice raczej cienkie, to w czasie ciąży naczynia te podlegają l) W ten sposób powrózek nasienny (funiculus spermaticus} zawiera sporo naczyń różnego pochodzenia. Są to:- t. nasienna wewn. (a. spermaticaint. ),-t. nasienna zewn. (od a. epigastrica in/), a. wielkiemu rozszerzeniu, co się oczywiście tłumaczy tym, że ostatecznie t. maciczna średnia jest naczyniem odżywiającym rozwijający się płód. c) -Tt. pęcherzowe przednie (aa. resicales ant. ) są gałęziami t. pępkowej, unaczyniającymi pęcherz moczowy. 2) –:- T. biodrowo-lędźwiowa(a. iliolumbalis) unaczynia umięśnienie lędźwiowe, 3) – Tt. pęcherzowe tylne(aa. vesicales post. ) udają się z analogicznymi naczyniami przednimi do pęcherza moczowego. 4) – T. pośladkowa przednia (a. glutea ant. ) udaje się poprzez otwór kulszowy większy do umięśnienia pośladkowego – T. hemoroidalna tylna(a. haemorrhoidaiis post. ) unaczynia odcinek końcowy odbytnicy, zespalając się tam z t. hemoroidalną przednią (od a. mesenterica post. ). [patrz też: multiclinic lekarze, kwasowa erozja szkliwa, usg tarczycy bydgoszcz ]