luk koncowy

U Equidae obydwie tt. palcowe zespalają się wzajemnie w obrębie narządu kopytowego, tworząc znany nam już – łuk końcowy (arcus terminalis). Zachowanie się jego jest zupełnie analogiczne do tego, jakie występuje w kończynie przedniej. T. Podbrzuszna(a. hypogastrica) – T. Podbrzuszna (a. hypogastrica), zwana niekiedy – t. biodrową wewn. (a. iliaca int. ), jest drugą tętnicą pochodną odcinka końcowego aorty. Niebawem po swym odejściu dzieli się ona na szereg gałęzi, udających się główme do trzew jamy miednicznej. 1) – T. Pępkowa(a. umbilicatis), silnie wykształcona u płodu, udaje się wraz z pępowiną do łożyska, dostarczając mu krwi zanieczyszczonej, odtlenionej, pełni więc rolę żyły. [więcej w: paradygmaty zdrowia, półpasiec icd 10, rezonans magnetyczny suwałki ]