Leczenie przerzutowego czerniaka za pomocą autologicznych komórek T CD4 + przeciwko NY-ESO-1 cd

Swoistość określono przez porównanie reaktywności z reakcją antygenów kontrolnych. Test na odpowiedzi swoiste dla antygenu
W celu oceny odpowiedzi komórek T po infuzji na panel antygenów czerniaka, autologiczne komórki dendrytyczne transfekowane RNA stosowano jako komórki stymulujące w testach immunosorpcji enzymatycznej (ELISPOT). Antygeny czerniaka MART-1, glikoproteinę 100, NY-ESO-1 i MAGE-3 subklonowano do wektora pGEM4Z, oflankowane sekwencją sygnałową z białka błonowego związanego z lizosomem (LAMP-1) w celu ułatwienia sortowania antygenów do obu klas Szlaki prezentacji antygenowej I i klasy II (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym) .13 W teście ELISPOT inteferon-., komórki jednojądrzaste pacjenta były poddawane kokultacji z komórkami dendrytycznymi transfekowanymi RNA w stosunku 2: w potrójnych filtrach dołków . Po inkubacji przez noc płytki potraktowano biotynylowanym przeciwciałem wykrywającym anty-interferon-., klonem 7B61 (Mabtech). Dodano Streptawidynę HRP (Pharmingen) w celu wytworzenia reakcji barwnej za pomocą zestawu substratów VECastectain AEC (Vector Laboratories). Każde miejsce na filtrze dobrze reprezentowało pojedynczą stymulowaną antygenem komórkę T. Miejsca wyliczono, a częstość komórek T specyficznych dla antygenu obliczono jako ułamek liczby wejściowej komórek jednojądrzastych (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym).
T-Cell Tracking metodą ilościowej PCR
Wykryliśmy komórki specyficznego dla NY-ESO-1 klonu komórek T CD4 + w krwi pacjenta, stosując startery flankujące region CDR3 receptora komórek T klonu. Genomowy DNA z komórek jednojądrzastych zebrano i zastosowano jako matrycę do ilościowego oznaczenia reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR). Częstotliwość komórek została określona przez pogodzenie temperatury topnienia reakcji próbki z reakcją uzyskaną ze standardów miareczkowanych znanymi częstotliwościami klonu komórek T CD4 +. Ten test może wykryć klon komórek T we krwi obwodowej z czułością 1: 100 000 komórek.
Wyniki
Trwałość klonu komórek T CD4 +
Figura 2. Figura 2. Trwałość przeniesionych klonów komórek T CD4 + specyficznych dla NY-ESO-1 w Vivo. Ilościowy test reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z użyciem starterów specyficznych dla klonów flankujących region TCR-CDR3 zastosowano do określenia częstości wlewów klonów komórek T CD4 + w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC) w próbkach zebranych przed infuzji i w przerwach po wlewie do dnia 90. Wyniki są reprezentowane jako liczba klonów komórek T na milion PBMC i jako procent całkowitej liczby PBMC w punktach szczytowych i niskich punktach. Jak można się było spodziewać, specyficzny dla NY-ESO-1 klon komórek T CD4 + jest niewykrywalny w PBMC przed infuzją (czułość wykrywania, 1: 100 000 komórek). Po wlewie częstotliwość wlewanego klonu komórek T CD4 + in vivo wzrosła do prawie 2% wszystkich PBMC i wahała się między 0,7 a 3,0% w ciągu następnych 12 tygodni. Paski I oznaczają błędy standardowe.
Trwałość wlewu specyficznego dla NY-ESO-1 specyficznego klonu komórek T CD4 + in vivo oceniano za pomocą ilościowego testu PCR, który może wykryć specyficzny dla klonów region CDR3 w próbkach komórek jednojądrzastych.
[więcej w: półpasiec icd 10, kwasowa erozja szkliwa, talasemia objawy ]