Gruczoly wewnetrznego wydzielania

Gruczoły wewnętrznego wydzielania Wpływ gruczołów wydzielania wewnętrznego na przebieg anafilaksji nie jest jeszcze dostatecznie ustalony. Usunięcie tarczycy zapobiega powstawaniu wstrząsu. Niekiedy tarczyca powiększa się w gorączce siennej jako sprawie alergicznej, usunięcie zaś przerosłej tarczycy prowadzi do wyleczenia uczulenia. Rola jej jest jednak niejasna. Również niejasna jest rola nadnerczy w zjawisku anafilaksji. Nadnercza jednak dzięki adrenalinie niewątpliwie wywierają pewien wpływ na anafilaksję, a nawet po podaniu adrenaliny wstrząs anafilaktyczny może nie wystąpić 11. Układ siateczkowo-śródbłonkowy Biorąc pod uwagę; że anafilaksja związana jest z przeciwciałami powstającymi u zwierząt uczulonych, należy omówić rolę układu siateczkowo-śródbłonkowego w powstawaniu wstrząsu, gdyż – według dzisiejszych poglądów – największa ilość ciał odpornościowych wytwarza się w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. [przypisy: komórki merkla, szyszynka dmt, stosunek albumin do globulin ]