Gruczoly chlonne

Gruczoły chłonne, otrzymujące chłonkę z danego narządu, nazywamy – gruczołami rejonowymi. Każda więc okolica ciała posiada odpowiednie gruczoły chłonne (z wyjątkiem przestrzeni podpajęczynówkowej). Do wyjątków należą stosunki znalezione przez Baumau wielu ssaków udomowionych, kiedy to naczynia chłonne, zamiast zachować swą odrębność aż do żyły czczej przedniej, uchodzą wcześniej wprost do żył sąsiednich. Stosunek naczyń chłonnych do gruczołów rejonowych przedstawia się w ten sposób, iż naczynia te doprowadzają chłonkę do gruczołu – naczyniami doprowadzającymi (rasa afferentia), chłonka zaś wypływa ż gruczołu – naczyniami odprowadzającymi(rasa ejferentia). Ogół naczyń chłonnych zbiera się wreszcie w dwu wielkich naczyniach, którymi są: – przewód piersiowy oraz- pień chłonny prawy. [więcej w: eskulap białogard, dieta dukana faza 1 produkty, talasemia objawy ]