Gruczoly chlonne przyusznicze

Gruczoły chłonne przyusznicze (lymphoglandulae subparotideae) są w zmiennej liczbie umieszczone pod przyusznicą. 2. – Grr. chł. podżuchwowe (lmphgl. submaruiibulares) są położone w okolicy podżuchwowej. 3. – Grr. chł. zagardłowe (lmphgl. retropharyngeales) znajdują się w przestrzeni zagardłowej (spatium. retropharyngeale) i są stacjami zbiorczymi naczyń chłonnych okolicy gardła. 4. – Grr. chł. szyjne powierzch. (lmphgl. cerrio. superfic. ) są położone w sąsiedztwie stawu barkowego, tuż pod m. ramienno-głowowym. 5. Grr. chł. szyjne głębokie (lmphgl. cerric. prof. ) są rozmieszczone wzdłuż tchawicy i pęczka naczyniowego szyi i zbierają chłonkę z gruczołów poprzednich oraz z naczyń chłonnych głowy. 6. – Grr. chł. pachowe (lmphgl. axillares) są umieszczone w kącie podziału t. pachowej na t. ramienną i t. podłopatkową i zbierają chłonkę z całej kończyny przedniej. 7. – Grr. chł. łokciowe (lmphgl. cubitales), występujące jedynie u Hominidae i Equidae, znajdują się w ograniczonej liczbie w okolicy zgięqia łokciowego. . [hasła pokrewne: telefon zaufania hiv, poligeny, rezonans magnetyczny suwałki ]