Gruczoly chlonne okolo zoladkowe

Ważny ten zespół grr. chłonnych zbiera chłonkę z płuc oraz z opłucnej trzewnej. 15. – Grr. chł. przyportowe (lmphgl. periaorticae) towarzyszą aorcie wzdłuż całej klatki piersiowej i jamy brzusznej. 16. – Grr. chł. biodrowe(lmphgl. iliacae) znajdują się w okolicy początku t. biodrowej zewn. 17. – Grr. chł. podbrzuszne (lmphgl. hypog-astricae) towarzyszą t. podbrzusznej, zbierając chłonkę głównie z narządów płciowych wewnętrznych. 18. – Gr r. chł. przytrzewne (lmphgl. coeliacae) otaczają zwartą masą punkt odejścia t. trzewnej od aorty. 19. – Gr r. chł. wątrobne ( lmphgl. hepaticae) są umieszczone we wnęce wątrobnej (porta hepatis) i zbierają chłonkę z naczyń chłonnych wątroby. 20. – Grr. chł. śledzionowe(lmplgl. lienales) towarzyszą t. śledzionowej, ześrodkowując się głównie w obrębie wnęki śledzionowej. 21. – Grr. chł. około żołądkowe (lmphgl. perigastricae) występują w zmiennej ilości wzdłuż małej i wielkiej krzywizny żołądka. Wykazują one łączność zarówno z grr. sieciowymi, jak i z grr. chł. dwunastniczymi (lmp/zgl. duodenales). [więcej w: kwasowa erozja szkliwa, nebinad, stosunek albumin do globulin ]