czesc poczatkowa cewki moczowej

U samic analogiczne naczynie otrzymuje nazwę t. głębokiej łechtaczki (a. profunda olitoridis) i -t. grzbietowej łechtaczki (a. dorsalis clitoridis). b) – T. opuszkowa (a. bulbi urethrae) unaczynia część początkową cewki moczowej. c) – T. kroczowa(a. perinei) udaje się do okolicy kroczowej. 9) – Tt. krzyżowe boczne (aa. sacrales lat. ), ciągnące się po powierzchni brzusznej k. krzyżowej, oddają drobne gałązki, które poprzez otwory krzyżowe brzuszne kierują się do odcinka końcowego rdzenia kręgowego. Co się tyczy – t. ogonowej(a. coccygea), to stanowi ona, jak wspomniałem powyżej, gałąź zakończeniową – t. krzyżowej pośrodkowej (a. sacralis media) lub też odchodzi od t. podbrzusznej. – Tt. ogonowa boczna, brzuszna i grzbietowa (aa. caudales lat. rener. et. dors. ) pochodzą od t. ogonowej lub od t. podbrzusznej. W ogólności unaczynienie ogona cechuje dążność do bezpośredniego przechodzenia drobnych tętniczek wprost w żyły, co zapobiega zbytniemu ochładzaniu narządu o tak wielkiej powierzchni a tak małej masie. Analogiczną dążność stwierdzamy z tych samych powodów w opuszkach palców oraz w płytce nosowo-wargowej. [patrz też: komórki merkla, kwasowa erozja szkliwa, poligeny ]